ИНДЕКС ()​ operatori

Индекс(a;b;c)​ operatori excel dasturlash protsessorida eng ko'p ishlatiladigan funksiyalardan biri hisoblanadi. Operator bizga bir o'lchamli(vektor) yoki ko'p o'lchamli diapazon (massiv)dan kerakli qiymat yoki ifodalarni ajratib olib beradi. Bu yerda a kiritilishi shart bo'lgan parametr bo'lib, diapazonni anglatadi.


b parametri qaysi yo'ldan ajratib olish kerakligini ko'rsatadi.

c parametri esa ustun raqamini anglatadi. Agar diapazon bir o'lchamli (vektor) bo'lsa kiritilishi shart emas.

b va c parametrlari son, matematik ifoda yoki funksiyalar xam bo'lishi mummkin(masalan: ВПР,ПОИСКПОЗ​ …kabi).1 masalan: chorak tartib raqami kiritilganda 1,2,3 oylardagi qiymatni ajratib olish kerak bo'lsin.1,2,3 oylar uchun mos ravishda =ИНДЕКС(мас;1;ой1),=ИНДЕКС(мас;1;ой2),=ИНДЕКС(мас;1;ой3) ​ formulalarni kiritib olamiz.

Кв=4​(1 mashg'ulot D1 yacheykasi) kiritaylik. Yuqorida ko'rib turgan natijani ko'ramiz.


Shu usul bilan istagan paytda kv ga bizni qiziqtirgan chorak qiymatini berib , shu chorak oylaridagi qiymatlarni ajratib olishimiz mumkin.


2 masala: chorak tartib raqami kiritilganda 1,2,3 oylar nomini ajratib olish kerak bo'lsin.1,2,3 oylar uchun mos ravishda =ИНДЕКС(ойлар;1;ой1),=ИНДЕКС(ойлар;1;ой2),=ИНДЕКС(ойлар;1;ой3 formulalarni kiritib olamiz.

Кв=4​ bo'lganda yuqoridagi natijani olamiz. Xuddi shunday Кв=1,2,3 qimatlardan birontasini olganda chorakning mos oylari kelib chiqadi.1,2,3 oylar uchun mos ravishda =ИНДЕКС(ойлар;1;3*кв-2),=ИНДЕКС(ойлар;1;3*кв-1),=ИНДЕКС(ойлар;1;3*кв)​ formulalarni kiritib olamiz.

Shuni 1-masalada xam qo'llash mumkin edi.


A8-L9 soxaga mas1 deb ism qo'yib olaylik.4-masala: B47-D47 yacheykalarga mos ravishda=ИНДЕКС(ойлар;1;ой1), =ИНДЕКС(ойлар;1;ой2), =ИНДЕКС(ойлар;1;ой3)

formulalarini kiritib qo'ydik deylik.V48 yacheykaga =ГПР(B47;мас1;2;ЛОЖЬ)​ formulasini kiritib, S47 va D47 nusxalab qo'yamiz. Кв=4​ bo'lgandagi natijani ko'rib turibmiz(кв​=1,2,3 qiymatlarni olganda oylarga mos kelgan qiymatlarni ko'ramiz.


A7-L9 diapazoniga mas2 deb ism qo'yib olaylikUshbu kurinishdagi jadvalni tuzib olamiz. Yani B63=1,C63=2,D63 =3 va A64-A75 yacheykalarga 1-12 raqamni kiritib chiqamiz. V64 yacheykasiga quyida ko'rsatilgan formulani kiritib , o'ng tomonga va pastga qarab nusxalab olamiz va ko'rib turgan natijani olamiz.


Fikr bildirish